Politică De Confidențialitate

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale https://www.mforce.ro cu sediul in  Romania, in calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, in contextul utilizării paginii de internet http://factual.silkmart.ro, la care ne vom referi in continuare cu denumirea “site-ul”.

Cuprins

 1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
 2. Scopurile si temeiurile prelucrării
 3. Durata pentru care vă prelucram datele
 4. Dezvăluirea datelor cu caracter personal
 5. Transferul datelor cu caracter personal
 6. Drepturile de care beneficiați
 7. Confidențialitatea minorilor
 8. Modificări in politica de confidențialitate

1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

A. Dacă sunteți client al site-ului,https://www.mforce.ro va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi:

 • Nume si prenume
 • Număr de telefon
 • Adresa de e-mail
 • Adresa de facturare
 • Adresa de livrare
 • Date referitoare la modul in care utilizați site-ul (de exemplu, comportamentul /preferințele /obișnuințele dumneavoastră in cadrul domains
 • Precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați in mod direct in contextul creârii contului de utilizator, in contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau in orice alt mod care rezultâ din utilizarea site-ului.

Dacă pentru a vă crea cont de utilizator pe site, utilizați contul dumneavoastră de Facebook sau Google, va prelucra următoarele date publice de profil afișate de aplicațiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail.

In cazul in care alegeți să vă creați cont de utilizator doar inainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe site, se va solicita adresa dumneavoastră de e-mail in baza căreia va fi creat automat un cont.

In cazul in care nu finalizțti comanda, adresa de e-mail si celelalte date furnizate nu vor fi stocate de , iar contul creat va fi șters automat.

B. Dacă sunteți vizitator al site-ului, va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați:

 • In mod direct in contextul utilizarii site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați in cadrul secțiunii de contact / intrebări / reclamații, in măsura in care ne contactați in acest fel
 • In mod indirect, date precum: adresa IP, browser folosit, durata navigării, istoricul căutărilor, sistem de operare folosit, limba și pagini vizualizate, URL-uri complete, secvența de click-uri către, prin si de la site-ul nostru, informații sau produse vizualizate / căutate, durata vizitelor pe anumite pagini, informații privind interacțiunea cu paginile (ex. derularea, click-urile, trecerile de mouse), date despre comportamentul utilizatorilor.

2. Scopurile si temeiurile de prelucrării

A. Dacă sunteți client al site-ului, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră și , respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea și facturarea comenzii plasate pe site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră in acest scop are la bază contractul incheiat intre dumneavoastră și , definit in cuprinsul Termenelor si Condițiilor http://factual.silkmart.ro/termeni-și-condiții. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecința imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră si .

 • pentru indeplinirea obligațiilor legale ce revin in contextul serviciilor prestate prin intermediul site-ului, inclusiv a obligațiilor in materie fiscală, precum și in materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară in baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră in acest scop este necesară. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecință imposibilitatea de a respecta obligațiile legale care ii revin și deci in imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul site-ului.

 • pentru activităti de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de , prin intermediul site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor in acest scop prin bifarea casuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului, la secțiunea informațiile contului meu.

Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conținând comunicări comerciale. In plus, puteți să vă dezabonati prin accesarea secțiunii “Informațiile contului meu”.

Furnizarea datelor dumneavoastră in acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră in acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • in scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a site-ului, realizarea de profiluri de preferințe de consum, in principal, in vederea imbunătățirii experienței oferite pe site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al de a imbunătăți permanent experiența clienților pe site. Furnizarea datelor dumneavoastră in acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

B. Dacă sunteți vizitator al site-ului, [deținătorul website-ului] prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanța (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de [deținătorul website-ului], prin intermediul site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor in acest scop prin completarea si bifarea casuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe site.

Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conținand comunicări comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastră in acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțămantului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră in acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru a monitoriza traficul și a imbunătăți experiența dumneavoastră oferită pe site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al [deținătorul website-ului] de a asigura funcăionarea corectă a site-ului, precum și pentru a imbunătăți permanent experiența vizitatorilor site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, intrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră in acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

3. Durata pentru care vă prelucram datele

va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

In cazul in care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe intreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligațiilor legale care revin in sarcina (de ex, in cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data incheierii exercițiului financiar in cursul căruia au fost intocmite).

In situația in care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ștergere a contului de utilizator, prin apăsarea butonul “ștergere cont” din secțiunea “informațiile contului meu”, va interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului.

In acest sens, dacă alegeăi să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri și / sau sms-uri de acest gen.

Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat stergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

In cazul in care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteti exercita drepturile detaliate la punctul 6 de mai jos.

In cazul in care solicitati ștergerea contului, insă pe acel cont exista cel puțin o comandă activă, cererea de ștergere a contului va putea fi inregistrata numai după livrarea produselor și finalizarea ultimei comenzi active.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor in scop de marketing, va inceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal in acest scop, fără insă a afecta prelucrările desfașurate de pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră inainte de retragerea acestuia.

4. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Nu inchiriem / vindem datele dumneavoastră cu caracter personal către terțe parți.

Pe lângă operator, in anumite situații, datele pot fi accesibile pentru terțe părți precum furnizori de servicii, operatori de transport, furnizori de hosting, companii IT, numite, dacă este necesar, ca persoane imputernicite de Operator.

Acestea sunt obligate prin contract să mențina confidențialitatea datelor și să le folosească exclusiv in scopul pentru care le-au fost furnizate.

De asemenea, am putea dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către autoritațile publice centrale / locale, in următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea site-ului
 • in situațiile in care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilitați persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către prin intermediul site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea si imbunătățirea site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea si cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, in condițiile și limitele prevăzute de lege
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevazută de lege etc.

5. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către pot fi transferate in afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

6. Drepturile de care beneficiați

In condițiile prevăzute de legislația in materia prelucrării datelor cu caracter personal, in calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare – dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către , conform celor descrise in prezentul document;
 • dreptul de acces la date dreptul de a obține confirmarea din partea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea in care sunt prelucrate datele, scopul in care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare – dreptul de a obține corectarea, fără intârzieri justificate, de către a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum si completarea datelor incomplete;
 • dreptul la ștergerea datelor, fără intârzieri nejustificate, (“dreptul de a fi uitat”) – se aplică anumite condiții; Este posibil ca, in urma solicitării de ștergere a datelor, să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue in aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
 • dreptul la restricționarea prelucrării, in anumite condiții;
 • dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurată, folosită in mod obișnuit și intr-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către către alt operator de date, in măsura in care sunt indeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție
  – in ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos;
  – in orice moment, din motive legate de situația particulară in care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate in temeiul interesului legitim al sau in temeiul interesului public, cu excepția cazurilor in care poate demonstra că are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor si libertătilor persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept in instanță;
  – in orice moment, in mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate in scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează in mod similar intr-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, in măsura in care considerați necesar.

Pentru orice intrebări suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: contact@mforce.ro

7. Confidențialitatea minorilor

nu contactează cu bună știință sau nu colectează informații de la persoane cu vârsta sub 18 ani. Website-ul nu are ca scop solicitarea de informații de orice fel de la persoane cu vârsta sub 18 ani.

Dacă printr-o eroare intrăm in posesia unor astfel de informații și suntem inștiintați de acest lucru, vom obține consimțământul parental adecvat pentru a utiliza aceste informații sau, in cazul in care nu este posibil, vom șterge informațiile de pe serverele noastre.

Dacă doriți să ne comunicați primirea de informații despre persoanele cu vârsta sub 18 ani, vă rugăm să ne contactati pe email la contact@mforce.ro

8. Modificări in politica de confidențialitate

Ne rezervăm dreptul de a modifica această politica de confidențialitate. In cazul unor modificări majore pe viitor vei fi ințtiintat pe email (dacă este posibil) sau prin afișarea unui mesaj specific pe site.

Această pagină de internet foloseste fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul in care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: http://factual.silkmart.ro/politica-de-cookies.